Skip links

Tedarik Zincirinde Lojistigo Etkisi

 

Tedarik zincirinin performansını etkileyen faktörler arasında yer alan verimlilik şirketlerin büyüme hedeflerinin gerçekleşmesinde etkin rol oynar.

Kararların daha net ve gerçekçi olmasını sağlayan verimlilik, kâr marjını da önemli ölçüde etkiler. Ticaretteki sürekliliğin oluşması verimli çalışma düzeni ile ilintilidir. Lojistik faaliyetlerin tamamlanma sürecinde etkili olan kalite, taşıma sektöründeki değerlendirmeleri yönlendiren unsurlar arasında dikkat çeker. Sektörel bazda verilen puantajlarda kalite üzerinden değerlendirme yapılır.

Bir diğer etken olan esneklik, müşterilerden gelen taleplerin hızlı bir şekilde karşılanmasını kapsar. Ürün geliştirme teslim sürecinin düzenli işlemesi gibi konularda öne çıkar. Pazar değişiklikleri ve müşteri taleplerini karşılamada taşımacılığın işleyişine yön veren lojistigoexpress.com, lojistik faaliyetler zincirinin tam anlamıyla çalışmasına katkı sağlar.

Leave a comment

Explore
Drag